• De strategie

    De strategie

Online scan

Online scan

Voordat we beginnen voeren we een nulmeting uit om te kijken hoe u ervoor staat. Dit noemen we ook wel de online scan. We kijken naar uw website, hoe ziet deze eruit, hoe is deze opgebouwd en is er gewerkt aan SEO? Verder analyseren we uw social media kanalen: welke heeft u al, hoe zijn deze ingericht, wordt er met regelmaat iets gepost, hoeveel volgers heeft u, etc. Aan de hand hiervan weten we waar u staat en kunnen we kijken waar u naartoe wil.

Online scan aanvragen

Doelgroepen vaststellen

Doelgroepen vaststellen

Om een gerichte strategie op te kunnen stellen die goed aansluit op uw organisatie, brengen we eerst de doelgroepen waarop u zich wilt richten in kaart. We kijken naar het online gedrag om zo te weten te komen op welk kanaal de doelgroep vooral aanwezig en actief is. Ook kijken we naar de informatiebehoefte van de doelgroep om zo te bepalen waar de overlap ligt met uw expertise. Afhankelijk van uw doelgroepen en doelstellingen gaan we kijken naar een passende strategie.

Bekijk onze aanpak

Content marketing

Content marketing

Content marketing is het creëren (of cureren) van waardevolle en relevante content om de beoogde doelgroep te vinden, binden en tot actie aan te zetten. Door de hoeveelheid van online content bepalen consumenten wat ze interessant vinden en willen lezen. Uw marketingstrategie zou hierop moeten inspelen door content aan te bieden die relevant is voor uw doelgroep. Voor de verspreiding van content kunt u verschillende contentdragers en kanalen inzetten. Wilt u ook een content marketingstrategie maar weet u niet hoe u hieraan begint of hebt u niet genoeg tijd om dit intern te doen? Wij kunnen voor u een strategie opstellen, de uitvoering uit handen nemen óf coaching geven zodat de uitvoering binnen de organisatie kan blijven.

Whitepaper content marketing

Doorlopende campagne

Doorlopende campagne

Met de doorlopende campagne richt u zich op de business issues van de doelgroep. Deze campagne bestaat uit het onderhouden van de sociale netwerken, het verspreiden van relevante content rondom verschillende onderwerpen en het monitoren van de reacties en downloads. Deze campagne versterkt uw expertpositie en draagt bij aan een betere positie in de online zoekresultaten door het regelmatig plaatsen van interessante content.

Bekijk een klantcase

Specifieke campagnes

Specifieke campagnes

Specifieke campagnes zijn gericht op specifieke business issues van specifieke doelgroepen. Rondom een thema stellen we samen met u een kennisdocument op, deze publiceren we op uw website en verspreiden we onder uw doelgroep. Daarnaast halen we uit dit document stukjes voor de verschillende contentdragers, zoals een aantal blogberichten, social media berichten en infographics. Hiermee promoten we het kennisdocument op de verschillende kanalen. Door regelmatig waarde toe te voegen bij de doelgroep, blijft u top of mind bij de potentiële klant. Het managen van een campagne vraagt om een goede planning, monitoring van de verschillende kanalen en meten van resultaten.

Artikel campagnes opzetten met contentpilaren